We wrześniu 2017 roku w Warszawie rozpocznie się trzecia edycja czteroletniego szkolenia w Analizie Bioenergetycznej.
Szkolenie akredytowane jest przez FLORIDA SOCIETY FOR BIOENERGETIC ANALYSIS

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy psychoterapeutycznej w nurcie Analizy Bioenergetycznej.

Wszystkie osoby zainteresowane własnym rozwojem również zapraszamy!

  1. OD PRAKTYKI DO TEORII

W naszej szkole na pierwszym miejscu stawiamy na doświadczenie własne w bioenergetyce. Jest ono podstawą do wzrastania na ścieżce zawodowej. Pracując w nurcie opartym o ciało, konieczną podstawą jest znalezienie oparcia w swoim własnym ciele. Dlatego tak ważne jest, by nasi studenci mieli już doświadczenie własne wchodząc w szkolenie. Stawanie się psychoterapeutą w Analizie Bioenergetycznej to proces wzrastania w oparciu o kontakt z JA cielesnym: od doświadczenia do rozumienia.

  1. DWA STOPNIE UCZENIA SIĘ

Pierwsze 2 lata są przestrzenią na poznawanie siebie po przez ciało. To czas odkrywania relacji z własnym ciałem, uczuć z nim związanych, wsłuchiwanie się w jego historię, rozpoznawanie deficytów, napięć i blokad oraz swojej specyfiki energetycznej. To czas na dopuszczanie tego jaki jestem i z czym jestem dziś oraz zbliżania się do reprezentacji konfliktowych odkrywanych w sobie. Celem na tym etapie szkolenia jest osadzenie się w ciele, praca nad uziemieniem i pomieszaniem, które pozwolą na późniejszą integrację. To czas na zapoznanie się z typami zawieszenia emocji i struktur charakteru. Czytanie ciała, doświadczanie bogactwa ćwiczeń z równoczesnym ich rozumieniem, sesje indywidualne, poznawanie dynamiki pracy z grupą ćwiczeniową, to powtarzające się moduły w pierwszym etapie szkolenia.

Kolejne 2 lata to przestrzeń do stawania się psychoterapeutą bioenergetycznym. To czas na analizę konfliktów i odnoszenia ich w kontekście historii niesionej przez ciało. To szukanie równowagi po między Ja cielesnym i Ja analitycznym: w sobie jak i w rozumieniu pacjenta. To czas wyłaniania się do bycia psychoterapeutą w Analizie Bioenergetycznej, z rodzącym się warsztatem, wzmocnionymi zasobami, ale również ze świadomością ograniczeń własnych w zawodzie.

  1. PIĄTKOWE GRUPY ĆWICZENIOWE

Co kilka tygodni w piątkowe wieczory, nasi studenci spotykają się na wspólną praktykę ćwiczeniową. 2 letni program ćwiczeniowy ułożony jest w taki sposób, by zapoznać się z całą gamą ćwiczeń i interwencji bioenergetycznych. Rozpoczynamy od poszczególnych obszarów ciała, przechodzą dalej do praktyki w oparciu o różne narzędzie lowenowskie, doświadczając następnie pracy interwałowej i kończąc na pracy relacyjnej. To przestrzeń na zapoznanie się z prowadzeniem grupy: od rozgrzewki przez samodzielne poprowadzenie zajęć, aż do współpracy zespołowej. To stała możliwość pogłębiania praktyki własnej w oparciu o zrozumienie metodologii prowadzenia ćwiczeń i oczywiście odebrania zwrotu superwizyjnego.

  1. SYSTEM ZALICZEŃ – GWARANCJĄ JAKOŚCI PRACY NASZYCH STUDENTÓW

Uważamy, że czas szkolenia, to czas jak najpełniejszego doświadczania siebie, czy to w roli facylitatora czy psychoterapeuty. Wspieramy naszych studentów w praktykowaniu swoich umiejętności w bezpiecznych warunkach szkolenia, ale też po za nim. System zaliczeń jest ułożony w taki sposób by jasno klaryfikował, co jest obszarem do przyswojenia na każdym etapie uczenia się:

  • System zaliczeń wewnętrznych- w ramach zajęć szkoleniowych studenci prowadzą grupy ćwiczeniowe oraz sesje indywidualne przed grupą ze zwrotem superwizyjnym.

  • System zaliczeń zewnętrznych- to zadania o stopniowalnej trudności w kontakcie z pacjentem indywidualnym czy później grupą. By stać się psychoterapeutą należy najpierw posiąść umiejętności facylitatora. By poprowadzić grupę terapeutyczną, należy biegle prowadzić grupę ćwiczeniową itd.

  1. MIĘDZYNARODOWA KADRA

Nasi nauczyciele to psychoterapeuci z wieloletnim doświadczaniem, uczący na całym świecie. To niezwykła możliwość doświadczanie Bioenergetyki w różnych kontekstach kulturowych i obyczajowym. To doświadczanie tej samej bioenergetyki w pełnym spektrum jej bogactwa opartego na potencjale ludzkim.

  1. WARSZTATY ROZWOJOWE

Szkolenie cyklicznie organizuje warsztaty rozwojowe, zapraszając wybitnych specjalistów związanych z Bioenergetyką.

  1. JESTEŚMY PRAKTYKAMI

Jesteśmy przede wszystkim praktykami i pasjonatami naszej pracy. Każda osoba z zespołu ma swoją praktykę i prowadzi grupy. To pacjenci weryfikują naszą praktykę. I właśnie to jak sami pracujemy i co nam się „sprawdziło” w gabinecie przekazujemy naszym studentom. Bob Glazer (założyciel FSBA) mawiał, że każdy ma znaleźć siebie w bioenergetyce, swój sposób pracy. I na to jest miejsce w naszym szkoleniu. Równocześnie zapewniamy jak najszerszy kontakt z różniącym się stylami pracy nauczycielami. To nasze bogactwo: wiedza, doświadczenie, wolność, kreatywność.

ZAPRASZAMY!

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

New user? | Forgot your password?